شرکت فیلم سازی تصویر رویای قدیمی

همکاری مشترک

1398/2/5

در حاشیه جشنواره بین المللی فیلم پکن طی گفتگو میان Conroy Kanter تهیه کننده آمریکایی و علی شاهیده تهیه کننده و کارگردان ایرانی تفاهم اولیه جهت تولید یک اثر سینمایی مشترک انجام شد