شرکت فیلم سازی تصویر رویای قدیمی

نقد فیلم

ایرو

ایرو یه لغت لری است به معنای اینجا . اشاره به موقعیتی خاص که جغرافیای فیلم را تشکیل می دهد روایت کارگردان فیلم هادی محقق به شکلی است که سعی دارد داستان در دل زندگی روزمره و عادی پیرمرد داستان بیان شود تا مخاطب با احساس واقع گرایانه ای به تماشا بنشیند قاب ها آنچنان بسته شده که گویی در دل طبیعت و جغرافیای فیلم هستیم

ایرو

here

سینمای کوتاه به مثابه دانشگاهی برتر
درباره فیلم

ایرو

ایرو

ایرو یک لغت لری است به معنای اینجا . اشاره به موقعیتی خاص که جغرافیای فیلم را تشکیل می دهد روایت کارگردان فیلم هادی محقق به شکلی است که سعی دارد داستان در دل زندگی روزمره و عادی پیرمرد داستان بیان شود تا مخاطب با احساس واقع گرایانه ای به تماشا بنشیند قاب ها آنچنان بسته شده که گویی در دل طبیعت و جغرافیای فیلم هستیم

ایرو داستان ساده ای دارد و همواره سعی می کند تا هر اندازه که لازم است از گفتار استفاده کند و بیشتر با تصویر روایت می شود  فضای فیلم ساکت است و حتی صداگذاری فیلم نیز گویی طراحی سکوت دارد سکوتی که از دل شخصیت های فیلم و فضای داستان برآمده است

نویسنده و کارگردان : سید هادی محقق

مدیر فیلمبرداری : علی شاهیده

صداگذار : حسین قورچیان

اصلاح رنگ : سامان مجد وفایی

تدوین : هادی محقق

تهیه کننده : سید رضا محقق

پخش بین الملل : محمد اطبایی