شرکت فیلم سازی تصویر رویای قدیمی

news

short film Avize
short film Avize

آویزه که رحم خود را اجاره داده اکنون نمی داند چکار باید بکند

Children of the Valley of the bogey bea
Children of the Valley of the bogey bea
A story of children in the vil                
Making a new series
Making a new series
Soon a new series will be dire                
ساخت سریال دره دیو خرس
ساخت سریال دره دیو خرس

این سریال به قصه های کودکانه شخصیت های داستان در یک روستا می پردازد

دعوت به همکاری
دعوت به همکاری

تصویر رویای قدیمی برای تهیه و تولید فیلم و سریال از تمامی علاقمندان جهت همکاری در بخش فنی و بازیگری دعوت می کند. علاقمندان می توانند با ارسال رزومه خود از این فرصت است