شرکت فیلم سازی تصویر رویای قدیمی

Send Movie

Description

توجه :

جهت انتخاب بازیگر

در این قسمت شما می توانید عکس و فیلم (حداکثر یک دقیقه ) خود را برای ما ارسال کنید فیلم ها می بایست به صورت افقی ضبط و ارسال گردد و حجم آن از 1 مگ بیشتر نباشد حجم عکس ها هم حداکثر 250کیلوبایت باشد