شرکت فیلم سازی تصویر رویای قدیمی

فیلم کوتاه آویزه

1401/1/10

فیلم کوتاه آویزه  به نویسندگی ایمان منوچهریان و کارگردانی علی شاهیده به مرحله تدوین رسید در این فیلم که کوثر سعادت نقش اصلی آن را بازی می کند شاهد استیصال آویزه بواسطه قرارگیری در موقعیتی هستیم که دستمایه اصلی فیلم است

كوثر سعادت ایفاگر نقش آویزه است