شرکت فیلم سازی تصویر رویای قدیمی

ما هم در جنگ بودیم

مستند
+ خرید

روایت مش رحيم ابتدایی از تلاش او و خانواده اش برای حضور در جنگ

مشاهده کامل فیلم