شرکت فیلم سازی تصویر رویای قدیمی

عروسی قدیم

عروسی در برزک از توابع کاشان

مستند
+ خرید

فرهنگ و هنر و آداب و رسوم هر منطقه نشان از پویایی و اصالت مردمان آن منطقه است . برزک با دارا بودن قدمتی تاریخی از زمان اجتماع مردمانش و با برخورداری از گویشی منحصر بفرد به نام زبان راجی ، نمونه ای بینظیر از ميراث فرهنگی و آداب و رسوم منطقه کاشان است . اینجا روایتی از عروسی به سنت گذشتگان است

مشاهده کامل فیلم